16

.: 4800
 

  SAE 90.. , , .   16 . 1,5, 150 4- .